Theme blogspot shop landingpage có tin tức


Giới thiệu mẫu blogspot bán hàng đẹp, dạng landingpage giới thiệu 1 sản phẩm
Giao diện đẹp mobile
Tối ưu seo
Tối ưu tốc độ
Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên
Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt
Tối ưu hình ảnh
Tối ưu code

Demo: vui lòng liên hệ
Hòa Trần
ĐT: 097 1539 681
Email: tranhoa1991gl@gmail.com

Không có nhận xét nào