Làm thế nào để thiết kế được một trang blogspot

Làm thế nào để thiết kế được một trang blogspot


Trước tiên bạn phải am hiểu CSS HTML JS
Hiểu được cấu trúc của 1 blogspot
Các thẻ if thẻ điều kiện
Các thẻ vòng lập b loop

Cấu trúc bố cục bạn phải nắm vững thì mới có thể thiết kế được blogspot theo ý thích.

Bạn hiểu được CSS HTML nó rất quan trọng trong quá trình thiết kế.

Sau đó chúng ta tiến hành thiết kế mẫu blogspot bán hàng, tin tức, bất động sản

Không có nhận xét nào