Giới thiệu blogspot hay gọi là blogger

Blogspot hay gọi là blogger nó là một mã nguồn có sẵn các giao diện, các bạn chỉ cần chọn mẫu theme có sẵn upload lên hoặc các mẫu có sẵn do blogger cung cấp.Tạo và viết bài chỉnh sửa giao diện là chúng ta có một trang web do chính tay mình làm và thiết kế.

Cách đăng ký chỉ cần có tài khoản gmail là có thể đăng ký được. Các bạn vô trang https://www.blogger.com đăng nhập bằng gmail sau đó nhận tạo blog, đặt tên cho nó. Có rất nhiều giao diện cho bạn lựa chọn, đa dạng phong phú.

Chúng ta có thể làm gì với blogspot.
Tạo trang web bán hàng
Tạo trang web cá nhân
Tạo trang web giới thiệu
Tạo trang web bất động sản
Rất nhiều trang

Các mẫu như tin tức, bán hàng, mẫu blogpsot bất động sản. Xem mẫu tại http://www.hoatranweb.com

Không có nhận xét nào